COMCOT-hanke

Etusivu :: COMCOT-hanke

COMCOT - Yhteistölähtöinen kehittäminen luontomatkailualueiden kilpailukyvyn edistäjänä

COMCOT on EU-rahoitteinen Suomen ja Viron yhteishanke, jossa kehitetään yhteisölähtöistä toimintatapaa matkailun kilpailukyvyn parantamisessa. Kolmivuotisessa hankkeessa matkailun kilpailukykyä vahvistetaan mm. osallistamalla paikallisia toimijoita matkailun kilpailukyvyn kartoittamiseen, kehittämisideoiden toteuttamiseen ja verkostoitumiseen paikallisesti ja globaalisti. Hankkeen pilottialueita ovat Pyhtää, Virolahti ja Lohja Suomessa sekä Maidla, Setomaa ja Võrtsjärv Virossa. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Viron maatalous-yliopisto.
Hankkeessa arvioidaan objektiivisesti
pilottikylien tai muiden alueiden matkailullista
potentiaalia, valitaan yhteisölähtöisesti haluttu kehittämissuunta
ja sitoutetaan alueen toimijat suunnitelmaan
sekä luodaan askel askeleelta työkalut
kehittämissuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen
pääsemiseksi. Konkreettisuutta kehittämissuuntien
valintaan ja eri vaihtoehtojen visualisointiin tuodaan
mukaan 3D –mallin avulla. Sen avulla pyritään tuomaan
eri kehittämisvaihtoehdot konkreettisesti alueen
asukkaiden tietoisuuteen ja tukemaan päätöksen
tekoa.

COMCOT on EU-rahoitteinen Suomen ja Viron yhteishanke, jossa kehitettiin yhteisölähtöistä toimintatapaa matkailun kilpailukyvyn parantamiseksi. Kolmivuotisessa hankkeessa matkailun kilpailukykyä pyrittiin vahvistamaan mm. osallistamalla paikallisia toimijoita matkailun kilpailukyvyn kartoittamiseen, kehittämisideoiden toteuttamiseen ja verkostoitumiseen paikallisesti ja globaalisti. Hankkeen pilottialueita olivat Pyhtää, Virolahti ja Lohja Suomessa sekä Maidla, Setomaa ja Võrtsjärv Virossa. Hankkeessa olivat mukana Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Viron maatalous-yliopisto.Hanke päättyi lokakuussa 2013.

Hankkeessa arvioitiin objektiivisesti pilottikylien tai muiden alueiden matkailullistapotentiaalia, valittiin yhteisölähtöisesti haluttu kehittämissuunta ja pyrittiin sitouttamaan alueen toimijat suunnitelmaan sekä luotiin askel askeleelta työkalut kehittämissuunnitelman mukaiseen tavoitteeseenpääsemiseksi. Konkreettisuutta kehittämissuuntienvalintaan ja eri vaihtoehtojen visualisointiin tuotiin mukaan 3D –mallin avulla. Sen avulla pyrittiin tuomaan eri kehittämisvaihtoehdot konkreettisesti alueen asukkaiden tietoisuuteen ja tukemaan päätöksentekoa.

Tutustu Porlan ja Lohjan saariston 3D-esityksiin:

Porlan nykytila

Porla tulevaisuudessa - ehdotus järvikeskus-ideasta

Lohjansaari-Jalassaari 3D

Porla 3D-esitys Lohjalla v. 2012. Kuva Merja Lähdesmäki.

 

COMCOT mukana Porlan järviluontoseikkailussa!

COMCOT hanke oli mukana järjestämässä Porlan järviluontoseikkailua v. 2013. Tutustu tapahtuma-esitteeseen. Tapahtumaan osallistui lähes 800 Porlasta ja luonnosta kiinnostunutta seikkailijaa.

Porlan järviluontoseikkailu. Kuva Richard Mercer

 

Lisätietoja

Hankkeen esite (pdf)

Hankkeen sivuille: pk.emu.ee/en/comcot

wwww.lohjansaaristo.fi

www.porla.fi

comcotEU_logo Central baltic